Hiển thị 1–12 trên 130 sản phẩm

Ngọn rau đọt to, mập 14.000
Rau cải bẹ vàng 10.000
Cải cúc là một loại rau ngon, dễ trồng 12.000
Cải mơ là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc 10.000
Cải thảo còn được gọi là cải bao, cải cuốn, cải bắp tây 12.000