SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Chậu dùng để trồng đào, quất TT480  , D 48cm, R 23cm, C 25cm 17.000
Chậu dùng trồng cây lục giác FA480    , Φ 40, H 25cm 17.000

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Chậu dùng để trồng đào, quất TT480  , D 48cm, R 23cm, C 25cm 17.000
Chậu dùng trồng cây lục giác FA480    , Φ 40, H 25cm 17.000

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tham gia Group TỔNG KHO NHÀ NÔNG THÂN THIỆN để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Gửi email cho chúng tôi để nhận thông tin về sản phẩm phù hợp dành cho bạn

Đăng ký ngay