Hiển thị 1–12 trên 19 sản phẩm

Chậu nhựa trồng cây, hoa, rau sạch 20.000
Chậu nhựa trồng cây, hoa, rau sạch 32.000
Chậu nhựa trồng cây, hoa, rau sạch 36.000
Khay trồng thuỷ sinh 25.000
Chậu được dùng trồng hoa, rau củ quả.  D 48cm, R 20cm, C 16cm 17.600
Chậu được dùng trồng hoa, rau củ quả.  D 66.5cm, R 23.5cm, C 19cm 31.000