Hiển thị 1–12 trên 510 sản phẩm

30.000
 Phù hợp để trồng hoa treo, hoa rủ,   Φ27cm, H 13cm 7.000
 Phù hợp để trồng hoa treo, hoa rủ,   Φ34cm, H 17cm 12.000
Chậu nhựa trồng hoa cây cảnh AB360, Φ 31cm, H 21cm 14.000
Chậu nhựa trồng hoa cây cảnh AB380, Φ 34cm, H 25cm 15.000
Chậu nhựa trồng hoa cây cảnh AB410, Φ 35cm, H 26cm 19.000
Chậu nhựa trồng hoa cây cảnh AB600, Φ 45cm, H 30cm 33.000