Xem 11 sản phẩm

Chậu dùng trồng cây lục giác FA350    ,  Φ 30, H 20cm 7.000
Chậu dùng trồng cây lục giác FA380    , Φ 32, H 21cm 8.000
Chậu dùng trồng cây lục giác FA450    , Φ 34, H 22cm 11.000
Chậu dùng trồng cây lục giác FA480    , Φ 40, H 25cm 17.000
Chậu dùng trồng cây lục giác FA520    , Φ 43, H 29cm 21.000
Chậu ươm các loại cây nhà vườn giá rẻ,  Φ28cm, H 20cm 5.000
Chậu ươm các loại cây nhà vườn giá rẻ,  Φ26cm, H 23cm 7.000
Chậu ươm các loại cây nhà vườn giá rẻ,  Φ27cm, H 25cm 8.000
Chậu ươm các loại cây nhà vườn giá rẻ,  Φ28cm, H 25cm 10.000
Chậu ươm các loại cây nhà vườn giá rẻ,  Φ30cm, H 28cm 11.000
Chậu trồng cây giá rẻ 3.000