Hiển thị 1–12 trên 272 sản phẩm

 Phù hợp để trồng hoa treo, hoa rủ,   Φ27cm, H 13cm 7.000
 Phù hợp để trồng hoa treo, hoa rủ,   Φ34cm, H 17cm 12.000
Chậu nhựa trồng hoa cây cảnh AB360, Φ 31cm, H 21cm 14.000
Chậu nhựa trồng hoa cây cảnh AB380, Φ 34cm, H 25cm 15.000
Chậu nhựa trồng hoa cây cảnh AB410, Φ 35cm, H 26cm 19.000
Chậu nhựa trồng hoa cây cảnh AB600, Φ 45cm, H 30cm 33.000
Chậu nhựa trồng hoa cây cảnh AB700, Φ 48cm, H 32cm 35.000
Chậu nhựa trồng hoa cây cảnh AB800, Φ 51cm, H 35cm 44.000
Chậu trồng cây leo giàn, cây lâu năm  , D 37cm, R 20cm, C 44.2cm 64.000
Chậu trồng cây leo giàn, cây lâu năm  , D 43.5cm, R 23.4cm, C 52cm 112.000
Chậu trồng cây leo giàn, cây lâu năm  , D 50cm, R 26.9cm, C 59.8cm 137.000
Chậu nhựa trồng cây cảnh bon sai, hoa văn bắt mắt. 6.500