Hiển thị 1–12 trên 31 sản phẩm

Chậu nhựa dùng để trồng lan nâu đỏ rộng 17cm, cao 12 cm 4.000
Chậu nhựa dùng để trồng lan nâu đỏ, rộng 21cm, cao 14cm 5.000
Chậu nhựa dùng để trồng lan nâu đỏ, rộng 23cm, cao 18cm 7.000
Chậu trồng lan,lan que đường kính 20cm 3.500
Chậu trồng lan, lan que đường kính 23cm 4.000
Chậu trồng lan, lan que đường kính 26cm 5.000
Chậu trồng lan, lan que đường kính 30cm 8.000